Wstęp: Jest dobrze Ugg Buty udokumentowane, że ugg Australia Buty działanie przełącznika tętnicze jest zabieg chirurgiczny z wyboru u pacjentów z transpozycji wielkich naczyń i anatomii zrównoważonego komór.Podejścia chirurgicznego z wyboru u pacjentów z transpozycji, ale wielkości niezrównoważonego komory jest unknown.OBJECTIVES: Od początku programu operacyjnego przełącznika tętniczego u pacjentów z transpozycji wielkich naczyń i niesymetrycznych komór przeszedł dwukomorowej naprawy poprzez działania przełącznika tętnicze i naprawy z połączonych zmian, zarówno za pomocą jednego lub etapowej procedurze chirurgicznej.Celem tego retrospektywnego badania jest analiza, czy takie podejście może być zaproponowane do takich patients.METHODS: Czterdziestu czterech pacjentów z transpozycji wielkich naczyń i niesymetrycznych komór przeszedł tego podejścia chirurgicznego od 1984. Dwie grupy zostały określone: grupa I miał transpozycji z dominującym prawej komory (n = 28), grupa II transpozycji z dominującym lewej komory (n = 16). W grupie I średni wiek i masa ciała w pracy przełącznika tętnicze było 8,5 dni (zakres 5-70 dni) i 3,1 kg (zakres 1.5-3.7 kg), odpowiednio.Mediana późnorozkurczowy objętość lewej komory, stosunek masy i długości osi były 15 ml / m2 (zakres 11-16 ml / m2), 31,5 g / m2 (zakres: 20-66 g / m2) i 0,85 (Zakres, 0.9-0.7), odpowiednio.Średnica zastawki mitralnej był nieco hipoplastyczna, z medianą z wartość -1,22 (zakres -0,3 do 3,7). W grupie 2 mediana wieku i wagi w pracy przełącznika tętnicze było 42 dni (zakres, 8 dni do 15 lat) i 3,5 kg (zakres, 2.8-35 kg), odpowiednio. Zmiany związane z tej grupy były zwężenie w 9 i pojedyncze (n = 12) lub wielokrotność (n = 4) wad przegrody komorowej.Średni stosunek długości osi i trójdzielnej wartość z były 0,6 (zakres 0,3-0,8) i -0,9 (zakres -0,5 do 3,3), odpowiednio. W tej grupie 9 chorych miało procedurę jednostopniową z okienkowate komorowych poprawek defektów, wad plastrów przegrody przedsionkowej lub obu; 7 pacjentów poddano pomostowe approach.RESULTS: W grupie I było 1 przedwczesnej ugg Sklep śmierci z sepsą po odstawieniu natleniania pozaustrojowego pooperacyjnej z membraną. Trzech pacjentów miało ciężkie nadciśnienie płucne, z których jeden zmarł 1 rok później. Wszystkie przeżyły wykazano, przy wypisie ze szpitala, zrównoważonej wielkości komory, z medianą lewej komory Objętość końcoworozkurczowa 25 ml / m2 (zakres 21-30 ml / m2). W grupie II było 2 wczesne i późne zgony 1. Wszystkie wczesnych zgonów u pacjentów bez dobrowolnych resztkowych przeciekiem dosercowych. Mediana wczesne pooperacyjne stosunek długości osi i trójdzielnej wartość z były 0,8 (zakres, 0.7-1) i -0,2 (zakres buty Ugg 0,74 do 1,2), respectively.CONCLUSION: To badanie pokazuje, że działanie przełącznika tętniczego u pacjentów z transpozycji wielka tętnice i niesymetryczne komory pozostaje dobrym rozwiązaniem chirurgicznym.

 

Restauracje

formularz kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauracja Rozmaryn

 

Restauracja Angelo

 

Restauracja Concept

 

No 7 Restaurant

 

Restauracja Percheron

 

 


Exclusive Restaurant Pod Gigantami

 

 

Restauracja Avangarda

 

 

Restauracja Percheron

 

 

Restauracja Pod Fredrą

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwstydny Mortdecai (2015)

 

Hiszpanka (2014)

 

Siódmy syn (2014)

 

 

 

 

restauracje z rabatem

 

restauracje-top

 

Cesarskie Miasta

 

Cesarskie Chiny